Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego)

Strona główna Władze spółki Przetargi                                                                                                                                                                                          Warszawa, 5 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.Al. Niepodległości 5802-626Warszawa Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowegoMazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024 ZarządMazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. informuje,że Rada Nadzorcza […]

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego)

Strona główna Władze spółki Przetargi Warszawa, 10 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.Al. Niepodległości 5802-626Warszawa Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowegoMazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021 Zarząd Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. informuje, że Rada […]

Przetarg nieograniczony nr ref. : 01/P/2013

Strona główna Władze spółki Przetargi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Plik DOC) Opis przedmiotu zamówienia (Plik DOC) Formularz ofertowy (Plik DOC) Wzór umowy (Plik DOC) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Plik DOC) Wykaz wykonanych usług (Plik DOC) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Plik DOC) Lista ocenianych wymagań (Plik XLS) Utworzono: 15 kwietnia […]

Przetarg ograniczony, nr ref: 02/P/2012

Strona główna Władze spółki Przetargi Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asystę techniczną Systemu Obsługi Pożyczek (SOP), udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach realizacji Projektu: ‘’Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw’’, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Do pobrania: Zaproszenie do składnia […]

Przetarg ograniczony nr ref.: 01/P/2012

Strona główna Władze spółki Przetargi Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asystę techniczną Systemu Obsługi Pożyczek (SOP), udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach realizacji Projektu: ‘’Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw’’, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Do pobrania: Zaproszenie do składnia […]

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asystę techniczną Systemu Obsługi Pożyczek (SOP), udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach realizacji Projektu: ‘’Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw’’, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Do pobrania:

Utworzono: 15 kwietnia 2021 przez Administrator BIP

Ostatnia edycja: 6 czerwca 2023 przez Administrator BIP