Kontakt

Pożyczki Mazowieckie – POMAGAMY OD LAT!

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Sekretariat

Dane spółki

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Niepodległości 58, 02-626 Warszawa

NIP: 113-251-71-20

REGON: 015842500

Kapitał Zakładowy: 29 000 000 PLN

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000224180

bądź na bieżąco

Formularz kontaktowy