Szanowny Kliencie, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, uprzejmie informujemy, że spotkania z Klientami odbywają się po uprzednim umówieniu się z Analitykiem. W przypadku osobistej wizyty, bez uprzedniego umówienia, nie gwarantujemy dostępności Analityków i możliwości pilnej weryfikacji dokumentacji. 

Przepraszamy za wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Pożyczki Mazowieckie – POMAGAMY OD LAT!

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.pozyczkimazowieckie.pl
Data publikacji strony internetowej: 9 sierpnia 2015 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10 października 2023 r.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
1. Filmy nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.

Wyłączenia:
Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów, załączników, multimediów, treści archiwalnych, które zostały opublikowane przed 23.09.2018 r., zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona internetowa zawiera funkcjonalność związaną z dostępnością cyfrową w zakresie:
1. Na stronie można nawigować za pomocą standardowych skrótów klawiszowych.
2. Strona posiada wersję o wysokim kontraście.
3. Na stronie jest możliwość zmiany wielkości liter.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w rozumieniu art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Data sporządzenia deklaracji: 20.07.2023 r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 10.07.2024 r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemu z dostępnością strony prosimy przesłanie zgłoszenia na adres mailowy kontakt@pozyczkimazowieckie.pl lub pod numer telefonu 22 890 04 26.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:
Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Siedziba Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. mieści się przy al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa i częściowo jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Lenartowicza. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Wejście możliwe jest również poprzez skorzystanie z domofonu, który umożliwia uzyskanie przez osoby z niepełnosprawnościami pomocy z wejściem u pracownika ochrony. Stanowisko pracownika ochrony znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Na wyższe kondygnacje prowadzi winda oraz klatka schodowa. Winda nie jest dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących, dlatego konieczne jest skorzystanie z pomocy pracownika ochrony w celu dostania się na wyższe kondygnacje. Na poszczególnych kondygnacjach ciągi komunikacyjne pozbawione są progów. Klatka schodowa znajduje się na przeciwko głównego wejścia. Brak platformy przyschodowej.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy (u pracownika ochrony na portierni oraz na recepcji na I piętrze). Recepcja znajduje się na I piętrze po prawej stronie od szybu windy i klatki schodowej.
W budynku brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie posiada dedykowanego parkingu dla samochodów, a najbliższy parking publiczny znajduje się wzdłuż ul. Lenartowicza oraz przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym.
Do budynku można dojechać komunikacją miejską- metrem, autobusem oraz tramwajem(przystanek Wierzbno). Rozkłady jazdy środków komunikacji Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie znajduje się na stronie https://www.ztm.waw.pl/.
Dostęp do tłumacza języka migowego lub innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami są możliwe po uprzednim umówieniu się. Prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@pozyczkimazowieckie.pl lub pod numer telefonu 22 890 04 26.

INFORMACJE DODATKOWE:
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie posiada własnej aplikacji mobilnej.PLIKI DO POBRANIA:

Raport o stanie zapewnienia dostępności  (Rozmiar 374 kB, PDF)