Polityka prywatności

Pożyczki Mazowieckie – POMAGAMY OD LAT!

Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności przeznaczona jest dla Użytkowników strony internetowej www.pozyczkimazowieckie.pl, w tym potencjalnych i obecnych klientów firmy Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58. Polityka prywatności reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym plików cookies.
 2. Administratorem danych jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02 – 626 Warszawa, NIP: 1132517120, Regon: 015842500. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Pan/Pani”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych Osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych. Oznacza to, że jeśli wysłałeś do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, to przetwarzamy takie Pani/Pana dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dobrowolnie podane dane w treści wiadomości. Jeśli zapisałeś się do usługi Newsletter, to przetwarzamy takie Pani/Pana dane jak: adres e-mail.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • Podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dochodzenia roszczeń, obrony przed tymi roszczeniami związanymi z umową, o której mowa w punkcie 1) niniejszego ustępu, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przesyłania materiałów marketingowych oraz ofert handlowych na podstawie wyrażonej zgody w ramach zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej w ramach plików cookies. Jeżeli wyraził/ia Pani/Pan stosowną (dobrowolną) zgodę, dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Pani/Pana preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Panią/Pana preferencji) \9art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obsługi przesyłanych zapytań poprzez formularz kontaktowy co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Walosińską, z którą można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.mrfp@dpag.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pani/Pana danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi tego zapytania. Dane osobowe przekazane w ramach wyrażonej dobrowolnej zgody będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody bądź zaprzestania realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Dane osobowe zawarte w plikach cookies mogą być powierzone do zewnętrznych podmiotów świadczących usługi analityczne na rzecz Administratora.
 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.
 6. Podanie danych przez jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z otrzymywania ofert handlowych czy uzyskania odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego, korzystanie ze strony internetowej Administratora zgodnie z wybranymi opcjami plików cookies. W przypadku niezbędnych plików cookies Pani/Pana zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookies zwolnione są z obowiązku uzyskania Pani/Pana zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 34).
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale mogą podlegać profilowaniu w celu dopasowania odpowiednich dla Pani/Pana reklam.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.pozyczkimazowieckie.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Prawo stanowi, że pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania danej strony internetowej. Do pozostałych rodzajów plików cookies wymagana jest zgoda użytkownika strony internetowej.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 3. Pliki cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
 • „niezbędne” pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek;
 • „preferencje” dotyczą plików cookies, które umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony;
 • „statystyka” dotyczą plików, które pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje;
 • „marketing” dotyczy plików cookies, które stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców;
 • „nieklasyfikowane” dotyczą plików cookies, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
 1. Można wybrać w udzielanej zgodzie opcję ‘’odmowa”, dzięki której zostaną odrzucone wszystkie pliki cookies, prócz tych technicznie niezbędnych, a które stosujemy na naszej stronie.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 2. Będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w ciasteczkach do momentu wycofania zgody. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem