Szanowny Kliencie, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, uprzejmie informujemy, że spotkania z Klientami odbywają się po uprzednim umówieniu się z Analitykiem. W przypadku osobistej wizyty, bez uprzedniego umówienia, nie gwarantujemy dostępności Analityków i możliwości pilnej weryfikacji dokumentacji. 

Przepraszamy za wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.

Pożyczki dla firm

Pożyczki dla firm z funduszy unijnych na rozwój lub założenie działalności dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
ZOBACZ OFERTĘ

Pożyczki unijne dla firm

Niskooprocentowane pożyczki unijne, bez prowizji i dodatkowych opłat. Pożyczki z programów unijnych i samorządowych.
ZOBACZ OFERTĘ

Pożyczki Mazowieckie

Szeroki katalog przedsięwzięć, które możemy sfinansować pozwoli kompleksowo wesprzeć rozwój Twojego Biznesu.
ZOBACZ OFERTĘ
Previous slide
Next slide

Pożyczki dla firm z funduszy unijnych
- wspieramy sektor MŚP na Mazowszu

Niskooprocentowane pożyczki unijne na założenie lub rozwój Twojej firmy

Od 2004 roku aktywnie działamy na rzecz rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na Mazowszu. Udzielamy niskooprocentowanych pożyczek unijnych, bez prowizji i dodatkowych opłat. Nasza oferta skierowana jest do firm oraz osób, które planują założyć działalność gospodarczą. 

Udzielamy pożyczek ze środków pozyskanych z programów unijnych i samorządowych. Naszą misją jest rozwój przedsiębiorczości, dlatego wszystkie dochody przeznaczamy na zwiększenie środków na nowe pożyczki. 

lat doświadczenia
0 +
udzielonych pożyczek
0
kwota udzielonych pożyczek
mln zł
specjalistów
0

Pożyczki dla firm - oferta

pożyczka obrotowa

Płynność finansowa to kluczowy czynnik wpływający na sukces każdej firmy. Nasza Pożyczka obrotowa to rozwiązanie, które umożliwia przedsiębiorcom z Mazowsza szybki dostęp do kapitału na pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych.

pożyczka inwestycyjno-obrotowa

Pozyskanie kapitału na rozwój biznesu jest kluczowym krokiem w osiąganiu sukcesu. Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa to wszechstronne rozwiązanie, które pozwoli Twojej firmie zwiększyć zdolność inwestycyjną.

pożyczka hipoteczna

Finansowanie inwestycji MŚP w nieruchomości na obszarze województwa mazowieckiego. Pożyczka Hipoteczna może być przeznaczona m.in. na zakup, remont, wykończenie, przebudowę lub adaptację nieruchomości.

pożyczki dla firm, pożyczki unijne

Zadzwoń i porozmawiaj z Doradcą Klienta

Doradzimy Ci, która pożyczka jest dla Ciebie, wstępnie zweryfikujemy wniosek,
odpowiemy na pytania dotyczące finansowania.

Pożyczki dla firm ze środków unijnych na rozwój firmy

Pożyczki dla firm z funduszy unijnych są formą wsparcia finansowego mającą na celu wspieranie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej. Pożyczki dla firm oferują kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi formami finansowania, takimi jak kredyty dla firm udzielanych przez banki komercyjne. Jedną z najważniejszych zalet pożyczek unijnych jest ich preferencyjne oprocentowanie, które zazwyczaj jest znacznie niższe niż stawki oferowane przez banki komercyjne. Ta niższa stopa procentowa pomaga obniżyć całkowity koszt pożyczki i sprawia, że dostęp do kapitału zewnętrznego potrzebnego do rozwoju swojej firmy jest dla przedsiębiorców bardziej przystępny cenowo.

Jedną z głównych zalet pożyczek unijnych dla przedsiębiorców jest dostępność finansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pożyczki dla firm z funduszy unijnych są przeznaczone m.in. dla osób, które mogą nie kwalifikować się do tradycyjnego finansowania bankowego, umożliwiając im rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyczynienie się do wzrostu i rozwoju ich lokalnych gospodarek. Ponadto pożyczki unijne adresowane są do różnych grup odbiorców, zarówno doświadczonych przedsiębiorców, jak i tych stawiających pierwsze kroki na rynku. Przykładowo w województwie mazowieckim środki unijne kierowane są do start-upów i przedsiębiorców, oferując dostęp do instrumentów zwrotnych.

Pożyczki dla firm - FAQ

Na co można przeznaczyć pożyczkę unijną?

Niektóre przykłady przeznaczenia pożyczki unijnej:

 • Finansowanie inwestycji: Pożyczki unijne wspierają rozwój biznesu poprzez finansowanie inwestycji w sprzęt, maszyny i urządzenia, a także rozbudowę obiektów i infrastruktury.
 • Płynność finansowa: Pożyczki z funduszy unijnych pomagają utrzymać stabilność finansową przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie finansowanie zakupu towaru i surowców.
 • Rozwój start-upów i mikroprzedsiębiorstw: dla start-upów mikroprzedsiębiorstw dostępne są dostosowane do ich potrzeb pożyczki i wsparcie, pomagające im w zakładaniu i rozwijaniu działalności.

Każdy rodzaj pożyczki unijnej służy konkretnemu celowi, dlatego istotne jest, aby przedsiębiorstwa dokładnie oceniły swoje potrzeby i wybrały najbardziej odpowiedni rodzaj pożyczki.

Ograniczenia wykorzystania pożyczek unijnych

Pożyczki unijne mają na celu wsparcie różnorodnych inicjatyw biznesowych mających na celu zwiększenie konkurencyjności i zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych. Pożyczki dla firm z funduszy unijnych mogą być przeznaczone na różnorodne cele, takie jak adaptacja, remonty i modernizacja budynków i budowli produkcyjno-usługowych oraz handlowych. Dodatkowo można je przeznaczyć także na zakup maszyn i urządzeń, w tym innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do wzrostu i ekspansji przedsiębiorstwa. Pożyczki unijne są dostępne dla różnych rodzajów przedsiębiorstw, w tym startupów, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MRFP oferuje aktualnie kilka pożyczek unijnych dla firm: pożyczka hipoteczna, pożyczka inwestycyjno-obrotowa, pożyczka obrotowa, pożyczka miejska.

Pomimo elastyczności pożyczek unijnych istnieją pewne zabronione działania oraz ograniczenia dotyczące kwot, które można pożyczyć.

Oto niektóre przykłady zabronionych działań:

 • Finansowanie nielegalnych operacji lub działań sprzecznych z polityką i zasadami Unii Europejskiej.
 • Inwestowanie w sektory, które nie są zgodne z celami programu finansowania Unii Europejskiej.
 • Wykorzystanie pożyczki na wydatki osobiste lub cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Dla przedsiębiorstw istotne jest zapoznanie się ze szczegółowymi ograniczeniami i kryteriami kwalifikowalności związanymi z pożyczką unijną, o którą się ubiegają, ponieważ mogą się one różnić w zależności od programu finansowania i instytucji finansującej.

Kolejnym ważnym aspektem pożyczek unijnych są warunki ich spłaty i oprocentowanie. Pożyczki dla firm z funduszy unijnych są zazwyczaj nisko oprocentowane, co może pomóc przedsiębiorstwom zaoszczędzić na kosztach finansowania i uwolnić zasoby na inne niezbędne operacje. Warunki spłaty mogą być również elastyczne i obejmować opcje takie jak instrumenty finansowe w formie pożyczek, finansowania zewnętrznego. Oznacza to, że przedsiębiorcy po spłacie środków mogą ponownie skorzystać ze środków, zapewniając im stałe źródło finansowego wsparcia na rzecz swojego wzrostu i rozwoju. Jednak dla przedsiębiorstw niezwykle ważne jest dokładne zapoznanie się z konkretnymi warunkami spłaty i stopami procentowymi związanymi z wybraną przez nich pożyczką unijną, ponieważ mogą się one różnić w zależności od instytucji finansującej i programu finansowania.

Czym są pożyczki unijne dla przedsiębiorców i jaki jest ich cel?

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców to produkty finansowe wspierane przez Unię Europejską, których zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-upów. Celem pożyczek unijnych jest stymulacja wzrostu gospodarczego poprzez ułatwienie dostępu do finansowania inicjatyw biznesowych, które w przeciwnym razie mogłyby mieć trudności z zapewnieniem finansowania z tradycyjnych źródeł. Pożyczki dla firm mają na celu pomoc przedsiębiorcom w pokonywaniu barier finansowych, zachęcaniu do innowacji, tworzeniu miejsc pracy i utrzymaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Kolejną kluczową zaletą pożyczek unijnych dla przedsiębiorców jest niższe oprocentowanie i korzystniejsze warunki spłaty. Pożyczki dla firm z funduszy unijnych są zazwyczaj oprocentowane na preferencyjnym poziomie, co czyni je znacznie tańszymi niż tradycyjne pożyczki bankowe. Pożyczki na działalność gospodarczą mają służyć wspieraniu różnych celów, takich jak zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, wspieranie badań i rozwoju technologicznego oraz promowanie zatrudnienia i spójności społecznej. W ten sposób pożyczki unijne mogą zaspokoić różnorodne potrzeby przedsiębiorstw typu start-up, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Oprócz wsparcia finansowego pożyczki dla firm z funduszy unijnych oferowane przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. obejmują pomoc i porady ekspertów. Wsparcie to może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania i pomóc przedsiębiorcom w osiągnięciu celów projektowych.

Jakie są główne zalety pożyczek unijnych dla firm?

Do najważniejszych korzyści pożyczek unijnych zalicza się:

 • Niższe stopy procentowe: dzięki wsparciu Unii Europejskiej pożyczki dla firm te często mają obniżone stopy procentowe, co oznacza niższe koszty w całym okresie pożyczki.
 • Lepsze warunki spłaty: przedsiębiorcy mogą skorzystać z bardziej elastycznych opcji spłaty, takich jak okresy karencji lub wydłużony czas trwania pożyczki.
 • Wsparcie doradcy: pożyczki dla firm z funduszy unijnych często zapewniają dodatkowe korzyści, takie jak doradztwo, szkolenia i możliwości tworzenia sieci kontaktów, które zazwyczaj nie są oferowane w przypadku tradycyjnych pożyczek bankowych.

Grupa docelowa pożyczek unijnych jest dość zróżnicowana i wykracza poza samych przedsiębiorców. Korzystają z nich także instytucje publiczne i pozarządowe, w tym władze prowadzące szkoły i organizacje oświatowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Jedną z największych zalet pożyczek dla przedsiębiorców jest oferowana elastyczność w zakresie spłaty. Pożyczkobiorcy często mają dostęp do dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych. Ten okres karencji pozwala przedsiębiorcom skoncentrować się na rozwoju swojej firmy, zanim będą musieli rozpocząć spłatę pożyczki, zmniejszając obciążenie finansowe i zapewniając dodatkowy czas na generowanie przychodów. Ponadto pożyczki unijne często charakteryzują się indywidualnym podejściem do sytuacji każdej firmy, biorąc pod uwagę jej specyficzne potrzeby i wymagania. Dzięki takiemu indywidualnemu podejściu warunki pożyczki są lepiej dostosowane do unikalnych potrzeb każdego przedsiębiorcy, przyczyniając się do sukcesu jego przedsięwzięć biznesowych.

Pożyczki dla firm z funduszy unijnych - kto może się ubiegać?

Kwalifikowalność do pożyczek unijnych dla przedsiębiorców zasadniczo obejmuje następujące kryteria:

 • Wielkość przedsiębiorstwa: Wnioskodawca zazwyczaj musi być mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) zgodnie z definicją zawartą w standardach Unii Europejskiej.
 • Lokalizacja: Firma musi znajdować się lub posiadać filię/oddział na terenie województwa mazowieckiego.
 • Cel: pożyczkę należy wykorzystać na inwestycję na Mazowszu związaną z działalnością gospodarczą, która jest zgodna z celami konkretnego programu pożyczkowego UE, takimi jak innowacje, ekspansja lub zrównoważony rozwój.
 • Kondycja finansowa: Wnioskodawcy muszą wykazać korzystną stabilność finansową i potencjał do spłaty pożyczki. Może to obejmować przedstawienie solidnego biznesplanu lub prognoz finansowych.
 • Zgodność z przepisami: Firma musi przestrzegać przepisów Unii Europejskiej, w tym standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.
W jaki sposób pożyczki unijne przynoszą korzyści start-upom i nowym przedsiębiorcom?

Startupy i nowe przedsięwzięcia biznesowe często stają przed wyzwaniami ze względu na brak historii kredytowej lub zabezpieczenia. Pożyczki unijne oferują szereg korzyści pozwalających stawić czoła tym wyzwaniom, w tym:

 • Dostęp do finansowania: pożyczki dla startupów zapewniają przedsiębiorstwom kluczowe wsparcie finansowe na wczesnym etapie rozwoju, umożliwiając im inwestowanie w rozwój i ekspansję.
 • Korzystne warunki: pożyczki na otwarcie firmy mają zazwyczaj niższe oprocentowanie i dłuższe okresy spłaty w porównaniu z konwencjonalnymi pożyczkami bankowymi, dzięki czemu finansowanie jest bardziej przystępne dla startupów.
 • Dodatkowe wsparcie: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oferuje wsparcie doradcy, który doradzi Ci w wyborze odpowiedniej pożyczki oraz pomoże w wypełnieniu wniosku o pożyczkę.
Jakie kryteria kwalifikacyjne muszą spełniać firmy, aby ubiegać się o pożyczki unijne?

Kryteria kwalifikowalności pożyczek unijnych różnią się w zależności od konkretnego programu i celów, jakim służy. Jednak typowe kryteria, które firmy muszą zazwyczaj spełniać, obejmują:

 • Posiadanie siedziby i prowadzenie działalności na terenie województwa mazowieckiego.
 • Spełnienie definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP), jeśli finansowanie jest skierowane do MŚP, co ogólnie oznacza zatrudnianie mniej niż 250 pracowników i roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro.
 • Posiadanie wykonalnego biznesplanu i projektu, który przyczynia się do osiągnięcia celów programu finansowania Unii Europejskiej, takich jak innowacje, rozwój regionalny lub cele sektorowe.
 • Posiadanie zdolności kredytowej, a w przypadku start’upu dobrego pomysłu na biznes.

Przestrzeganie szczegółowych zasad i regulacji związanych z pomocą publiczną i konkurencją. Przedsiębiorstwa muszą dokładnie zapoznać się z kryteriami konkretnego programu finansowania, którym są zainteresowane, aby przed złożeniem wniosku upewnić się, że się kwalifikują.

Z jakich etapów składa się wniosek o pożyczkę unijną dla firmy?

Ubieganie się o pożyczkę unijną zazwyczaj obejmuje kilka kluczowych kroków:

 • Wybór projektu, który odpowiada potrzebom i celom firmy. (aktualna oferta)
 • Złożenie wniosku wyznaczonym kanałem: kontakt z doradcą lub wypełnienie wniosku w strefie klienta.
 • W niektórych przypadkach (kwoty powyżej 250 000 zł) Przygotowanie szczegółowego biznesplanu i wniosku o pożyczkę, który określa cel pożyczki, oczekiwane rezultaty i jego zgodność z celami programu.
 • Przejście procesu oceny, podczas którego wniosek sprawdzany jest pod kątem wykonalności finansowej i technicznej, a także zgodności z celami i kryteriami programu.
 • Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, firma otrzyma pożyczkę na ustalonych warunkach, które obejmują stopę procentową, harmonogram spłat i wszelkie szczegółowe warunki związane z pożyczką.
Jak wygląda proces ubiegania się o pożyczki unijne dla firm?

Proces ubiegania się o pożyczkę jest bardzo prosty:

 1. Wybór produktu z oferty Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
 2. Kontakt i wstępna ocenia wniosku
 3. Złożenie wniosku z kompletem dokumentów
 4. Analiza wniosku i przekazania decyzji
 5. Podpisanie umowy i ustanowienie zabezpieczeń
 6. Wypłata środków

 

Jakie zabezpieczenia są wymagane do otrzymania pożyczki unijnej?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Poza tym można skorzystać z następujących form zabezpieczenia:

 • Hipoteka
 • Poręczenie osób trzecich
 • Poręczenie instytucji finansowych
 • Przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
Jaki jest okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o pożyczkę unijną zazwyczaj wynosi do 30 dni roboczych, liczone od momentu dostarczenia pełnej dokumentacji do wniosku. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom klientów, często decyzja jest podejmowana w krótszym czasie, nawet po kilku dniach.

Czego więcej możesz dowiedzieć się o pożyczkach unijnych?

Pożyczki dla firm z funduszy unijnych zapewniają wsparcie finansowe na warunkach korzystniejszych od warunków rynkowych i przeznaczone są dla szerokiego grona odbiorców, w tym przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju, jak np. pożyczki na działalność gospodarczą czy pożyczka na start.

Pożyczki unijne mają na celu uzupełnienie dobrze znanego polskim przedsiębiorstwom systemu dofinansowania niezwrotnego i są dostępne w formie instrumentów finansowych, pożyczek. Dostępność pożyczek unijnych oferuje alternatywne możliwości finansowania w stosunku do bezzwrotnych dotacji i funduszy pomocowych, zapewniając przedsiębiorstwom zasoby finansowe niezbędne do rozwoju i odniesienia sukcesu.

Do najważniejszych cech pożyczek unijnych należą:

 • Atrakcyjne, stałe oprocentowanie przez cały okres spłaty
 • Fundusze dostępne dla większości branż
 • Dostęp do środków od pierwszego dnia prowadzenia działalności

W przypadku ubiegania się o pożyczkę unijną znaczna część procesu oceny opiera się na ocenie złożonego wniosku. Proces składania wniosków i zatwierdzania niskooprocentowanych pożyczek z funduszy unijnych ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do wsparcia finansowego niezbędnego do prosperowania.

Aktualności

Klienci o nas

Świetna oferta dla start-upów, Niskie oprocentowanie, bezkonkurencyjne warunki, szybki czas realizacji.

Dzięki Pożyczkom Mazowieckim kupiłem własną koparkę i nie muszę jak dotychczas jej wynajmować.

Dzięki pożyczce wykonałem termomodernizację hali produkcyjnej. Moje koszty energii spadły o ponad 50%.

Dzięki pożyczce energetycznej została zrobiona termomodernizacja przedszkola w naszym mieście.

Nasi partnerzy