Pożyczka na założenie oraz rozwój firmy dla mazowieckich przedsiębiorców

Pożyczki dla firm z funduszy unijnych to pomoc finansowa udzielana przez Unię Europejską państwom członkowskim lub kwalifikującym się krajom spoza UE. Pożyczki te mają na celu promowanie wzrostu gospodarczego i rozwoju w tych regionach i mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak finansowanie projektów infrastrukturalnych, wspieranie małych przedsiębiorstw lub rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych.

pożyczki na rozwój firmy
pożyczki na rozwój firmy

Czym są pożyczki unijne?

Polskiemu biznesowi nie są obce dotacje rządowe, a oferowane pożyczki unijne są cennym uzupełnieniem tego systemu. Pożyczki te, gwarancje pożyczek i zastrzyki kapitałowe to instrumenty finansowe, które po spłacie można ponownie wykorzystać. Pochodzą one z Funduszy Europejskich, w szczególności z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozwój gospodarczy Polski wspierany jest przez fundusze Unii Europejskiej, które kierują środki na przedsiębiorczość, innowacyjność, energię i kwestie społeczne. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako zarządzający funduszami unijnymi, pomaga polskim przedsiębiorcom w poszerzaniu horyzontów. Oferta BGK kredytów z funduszy europejskich dostępna jest dla 15 regionów Polski i wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstw, badania i rozwój technologiczny, a także zatrudnienie i spójność społeczną. Z funduszy unijnych korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale także organizacje publiczne i pozarządowe, które przyczyniają się do poprawy statusu społeczno-gospodarczego Polski.

podział środków unijnych według regionów

Pożyczka na założenie oraz rozwój firmy w województwie mazowieckim

Nasz Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oferuje pożyczki unijne, które mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim.

Naszym celem jest pomoc wszystkim właścicielom firm, niezależnie od tego, czy są doświadczonymi przedsiębiorcami pragnącymi rozszerzyć swoją działalność, czy też osobami, które dopiero rozpoczynają działalność w świecie biznesu. Fundusze unijne wspierają nie tylko firmy, ale także finansują przedsięwzięcia ukierunkowane na rewitalizację, poprawę efektywności energetycznej, modernizację systemów ciepłowniczych i wdrażanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych i instytucjach publicznych. Inicjatywa jest częściowo finansowana zarówno przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jak i Europejski Fundusz Społeczny.

Pożyczka Jeremie 2 – pożyczka na założenie oraz rozwój firmy

Pożyczka Jeremie2 przeznaczona jest dla osób, które poszukują atrakcyjnej możliwości finansowania swojego przedsięwzięcia biznesowego na terenie województwa mazowieckiego, niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynają działalność, czy ją kontynuują.

Oprocentowanie pożyczki ustalone jest na poziomie 7,62% przez cały okres spłaty. Środki uzyskane z kredytu mogą zostać przeznaczone na finansowanie różnorodnych inwestycji, w tym na rozbudowę majątku trwałego firmy.

Dodatkowo środki mogą zostać przeznaczone na inwestycje prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług, a także nabycia i wdrożenia innowacyjnych strategii, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa, poszerzenie działalności i dywersyfikację oferty na nowe rynki .

Dzięki obszernemu katalogowi projektów, które mogą zostać sfinansowane, jesteśmy przygotowani do zapewnienia całościowego wsparcia dla rozwoju i sukcesu Twojej firmy. Celem Pożyczki Jeremie2 jest wsparcie projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa mazowieckiego. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej, którymi dysponuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Aby skorzystać z pożyczki Jeremie2, należy spełnić następujące warunki:

  • Cel, który sobie wyznaczyłeś, jest zgodny z przeznaczeniem pożyczki i jest zgodny z zasadami i przepisami określonymi w regulaminie produktu.
  • Przedsiębiorstwo, z którym jesteś powiązany, jest klasyfikowane jako mikro, mała lub średnia firma.
  • Twoja firma posiada siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium województwa mazowieckiego
  • Oceniając stabilność finansową firmy bierzemy pod uwagę jej zdolność do spłaty wszelkich zaległych zobowiązań. W przypadku startupów oznacza to analizę ich prognoz finansowych na najbliższe lata wraz z uzasadnieniem. W przypadku spółek o ugruntowanej pozycji badamy ich dokumentację finansową z lat ubiegłych oraz prognozowane wyniki finansowe.

Na co można przeznaczyć pożyczkę Jeremie2?

Pożyczka Jeremie2 umożliwia finansowanie inwestycji mających na celu wprowadzenie na rynek świeżych produktów lub usług, a także asymilację i realizację nowych pomysłów, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój przedsiębiorstw. Pożyczka ta może pomóc w zwiększeniu skali działalności i różnorodności oferty na rynkach wschodzących.

pożyczka na rozwój firmy

Pożyczka na założenie oraz rozwój firmy – podsumowanie:

Pożyczka Jeremie2 to cenna opcja dla przedsiębiorców pragnących zainwestować w rozwój i aktywa swojej firmy. To rozwiązanie finansowe zapewnia możliwości wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług, wdrożenia innowacyjnych technologii oraz rozszerzenia działalności i oferty na nowe rynki. Pożyczka ma charakter uniwersalny i można ją przeznaczyć na szeroką gamę projektów, które kompleksowo wesprą rozwój Twojego biznesu.

Dzięki naszemu dofinansowaniu przedsiębiorcy mogą inwestować w środki trwałe, zwiększać skalę swojej działalności i napędzać rozwój przedsiębiorstw. Pożyczka Jeremie2 charakteryzuje się wyjątkowo niskim oprocentowaniem nominalnym i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami ani prowizjami. W całym procesie ubiegania się o pożyczkę i jej spłaty istnieje możliwość skorzystania z pomocy Doradcy Klienta.

Podsumowując, uzyskanie pożyczki na założenie i rozwój firmy może być realną opcją dla przedsiębiorców. Kryteria kwalifikowalności i proces składania wniosków mogą się różnić w zależności od rodzaju pożyczki, ale przed złożeniem wniosku ważne jest dokładne zapoznanie się z wymaganiami i warunkami. Należy również wziąć pod uwagę wymogi dotyczące spłaty i monitorowania. Przy odpowiednim przygotowaniu i zaplanowaniu pożyczka z funduszy unijnych może zapewnić niezbędne wsparcie finansowe dla udanego przedsięwzięcia biznesowego.

Udostępnij: