A A A

Aktualności

22 Paź 2019

Pożyczka energetyczna – nabór wniosków

 OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI ENERGETYCZNEJ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ENERGETYKI I OCHRONY POWIETRZA
ze środków
FUNDUSZU POWIERNICZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o. o., działający jako Pośrednik Finansowy dla środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, ogłaszają nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony powietrza w województwie mazowieckim.

Łączna kwota środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego przeznaczona na pożyczki wynosi 50 mln zł.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie ciągłym, trwającym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy w oparciu o Regulamin Pożyczki Energetycznej, dostępny na stronie www.mae.com.pl/pozyczkaenergetyczna.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez Pośrednika Finansowego i dostępnym na stronie www.mae.com.pl/pozyczkaenergetyczna należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
tel. 22 290 29 42
fax 22 823 47 40
biuro@mae.com.pl

Wnioski można składać od dnia 22 października 2019 r.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
tel. 22 290 29 42
fax 22 823 47 40
pozyczkaenergetyczna@mae.com.pl

Ogłoszenie o naborze
Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków o udzielenie Pożyczki energetycznej w ramach środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony powietrza
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 22 października 2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski nabór ciągły, do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki
Miejsce składania wniosków MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o pożyczkę energetyczną wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych
Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę energetyczną są:· jednostki samorządu terytorialnego,·mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Na co można otrzymać pożyczkę? W ramach przyznanego limitu Pożyczki środki pieniężne muszą być przeznaczone na finansowanie  przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym w szczególności na następujące projekty:

 1. termomodernizacja budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
 2. modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego,
 3. zarządzanie energią w miastach,
 4. instalacja paneli słonecznych w budynkach,
 5. podniesienie jakości dostarczania ciepła,
 6. poprawa efektywności energetycznej,
 7. modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne,
 8. energetyczne wykorzystanie odpadów,
 9. modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych,
 10. przetwarzanie i użytkowanie energii,
 11. budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa,

z zastrzeżeniem, że inwestycje finansowane ze środków Pożyczki muszą być realizowane na terenie miast Województwa Mazowieckiego.

Podstawowe parametry pożyczki
 1. wartość jednej Pożyczki wynosi od 1.000.000,00 zł do 10.000.000,00 zł,
 2. łączna maksymalna wartość Pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 10.000.000,00 zł  z zastrzeżeniem, że udzielenie kolejnej Pożyczki zależne jest od rozliczenia uruchomionych już środków,
 3. pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Fundusz, opisanych w § 4 Regulaminu,
 4. maksymalny okres obowiązywania umowy Pożyczki nie może być dłuższy niż 20 lat, licząc od daty zawarcia umowy Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach Fundusz może zaproponować skrócenie ww. okresu, jednak nie więcej niż o 5 lat,
 5. karencja w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić maksymalnie do jednego roku po zakończeniu realizacji inwestycji,

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu Pożyczka może stanowić do 100% kosztów kwalifikowalnych w schemacie bez pomocy publicznej oraz do 75% kosztów kwalifikowalnych w schemacie pomocy publicznej;Katalog kosztów kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
Pomoc publiczna W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są w formie:

 1. pomocy de minimis – na podstawie Rozporządzenia de minimis;
 2. niestanowiącej pomocy publicznej.
Dokumenty do pobrania – Regulamin Pożyczki energetycznej z załącznikami- Wniosek o pożyczkę energetyczną z załącznikami- Instrukcja do wniosku o pożyczkę energetyczną- Wzór umowy pożyczki energetycznej- Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczki energetycznej – katalog kosztów kwalifikowanych

– Załącznik Nr 1 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Lista załączników

– Załącznik Nr 4 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Formularz dot. podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość

– Załącznik Nr 4b do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Formularz badania sytuacji ekonomicznej

– Załącznik Nr 9 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Model finansowy

– Załącznik Nr 10 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Ocena finansowo-ekonomiczna JST

– Załącznik Nr 15 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

– Załącznik Nr 16 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Oświadczenie de minimis

 

Dokumenty - dostępne również na stronie MAE

Więcej »

18 Kwi 2019

W piątek pracujemy do godz. 14

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy 19 kwietnia 2019 r. (piątek) eksperci i pracownicy Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego będą do Państwa dyspozycji do godz. 14.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej »

17 Kwi 2019

Mamy jeszcze środki w ramach programu Jeremie 2

Szanowni Państwo,

zachęcamy do składania wniosków o pożyczki na innowacje w ramach programu Jeremie 2. Więcej informacji znajduje się w zakładce JEREMIE2.

 

041 BGK Banery salon warsztat - mazowieckie_1200x628

Więcej »

29 Mar 2019

Mikroprzedsiębiorcy Roku 2018

BACTrem Sp. z o.o., Fundacja Łąka, Plantalux Sp. z o.o., Pracownia Cukiernicza „Zagoździński” i Solace Sp. z o.o. zostali finalistami XIV edycji konkursu o tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2018.

IMG_9614

Uroczysta Gala Finałowa Konkursu, podczas której zostali nagrodzeni czołowi polscy mikroprzedsiębiorcy, odbyła się 28 marca 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Niezmiernie cieszy mnie, że Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych już od tylu lat w czynny sposób wspiera rozwój sektora MŚP. To właśnie małe, często lokalne i rodzinne firmy są podstawą rozwoju gospodarczego naszego regionu i całego kraju. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku niezmiennie propaguje przedsiębiorczość, stwarza możliwość nagłośnienia sukcesów małych firm oraz ich wyróżnienia na arenie krajowej.

Przyszłość Mazowsza i całej Polski zależy w głównej mierze od takich osób, jak laureaci tego Konkursu – ludzi sukcesu, z inicjatywą, dynamicznych, aktywnych w wielu dziedzinach życia, mających realny wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną naszego kraju” – napisał w liście gratulacyjnym marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest wyjątkową szansą dla najmniejszych firm, aby pochwalić się swoimi przedsięwzięciami oraz pokazać swoje osiągnięcia. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełniać dwa podstawowe kryteria – mniej niż 10 zatrudnionych pracowników oraz obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro. Najbardziej wyróżniająca się firma otrzymuje tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku” oraz nagrodę pieniężną – 40 tys. zł. Dodatkowo przyznawane są cztery nagrody (10 tys. zł) w kategoriach : Start (dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw), Progres (dla firm w „średnim wieku”), Senior (dla firm działających na rynku najdłużej) oraz Młody Biznes (dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia). Dodatkowo Kapituła Konkursu przygotowała osiem specjalnych wyróżnień dla najprężniej rozwijających się mikrofirm z całego kraju.

– Czujemy się zobowiązani do tego, aby pokazać światu czym się zajmują polscy przedsiębiorcy oraz jakie rezultaty udaje im się osiągnąć. W ten sposób także wspieramy i promujemy przedsiębiorczość w Polsce, gdyż wiemy, że to właśnie my jesteśmy trzonem gospodarki kraju. Jednocześnie cieszymy się, że z roku na rok coraz więcej mikrofirm zgłasza się do Konkursu – mówi Ewa Sobkiewicz, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany cyklicznie od 2005 roku, a drugi rok z rzędu jego operatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku realizowany jest w partnerstwie z Citi Handlowy (partner strategiczny), Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy (partner merytoryczny) oraz finansowany ze środków Citi Foundation. Konkurs wspiera także Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości w skład której wchodzą renomowane instytucje i organizacje biznesowe. W celu wyłonienia zwycięzców powołano Kapitułę Konkursu, członkami której są znani polscy eksperci i przedsiębiorcy.

List Marszałek

Więcej »

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie