A A A

Aktualności

03 Lut 2020

Nowy adres

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 Lutego 2020 zmianie uległ adres biura Spółki z dotychczasowego na:
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
Al. Niepodległości 58
02-626 Warszawa

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Więcej »

29 Sty 2020

Zmiana adresu

Szanowni Państwo. W związku ze zmianą siedziby Funduszu, w dniach 30-31.01.2020, kontakt z Biurem może być utrudniony, Biuro będzie nieczynne. Skrzynki mailowe Funduszu nie będą w tych dniach aktywne. Biuro Funduszu dostępne będzie dla klientów ponownie od 03.02.2020, w nowej siedzibie, przy al. Niepodległości 58. Zapraszamy.

Więcej »

19 Gru 2019

Godziny otwarcia w okresie świąteczno-noworocznym

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia informujemy iż w Wigilię 24 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r., eksperci i pracownicy Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego będą do Państwa dyspozycji do godz. 13.

W pozostałe dni godziny pracy pozostają bez zmian.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej »

22 Paź 2019

Pożyczka energetyczna – nabór wniosków

 OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI ENERGETYCZNEJ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ENERGETYKI I OCHRONY POWIETRZA
ze środków
FUNDUSZU POWIERNICZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o. o., działający jako Pośrednik Finansowy dla środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, ogłaszają nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony powietrza w województwie mazowieckim.

Łączna kwota środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego przeznaczona na pożyczki wynosi 50 mln zł.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie ciągłym, trwającym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy w oparciu o Regulamin Pożyczki Energetycznej, dostępny na stronie www.mae.com.pl/pozyczkaenergetyczna.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez Pośrednika Finansowego i dostępnym na stronie www.mae.com.pl/pozyczkaenergetyczna należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
tel. 22 290 29 42
fax 22 823 47 40
biuro@mae.com.pl

Wnioski można składać od dnia 22 października 2019 r.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
tel. 22 290 29 42
fax 22 823 47 40
pozyczkaenergetyczna@mae.com.pl

Ogłoszenie o naborze
Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków o udzielenie Pożyczki energetycznej w ramach środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony powietrza
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 22 października 2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski nabór ciągły, do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki
Miejsce składania wniosków MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o pożyczkę energetyczną wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych
Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę energetyczną są:· jednostki samorządu terytorialnego,·mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Na co można otrzymać pożyczkę? W ramach przyznanego limitu Pożyczki środki pieniężne muszą być przeznaczone na finansowanie  przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym w szczególności na następujące projekty:

 1. termomodernizacja budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
 2. modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego,
 3. zarządzanie energią w miastach,
 4. instalacja paneli słonecznych w budynkach,
 5. podniesienie jakości dostarczania ciepła,
 6. poprawa efektywności energetycznej,
 7. modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne,
 8. energetyczne wykorzystanie odpadów,
 9. modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych,
 10. przetwarzanie i użytkowanie energii,
 11. budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa,

z zastrzeżeniem, że inwestycje finansowane ze środków Pożyczki muszą być realizowane na terenie miast Województwa Mazowieckiego.

Podstawowe parametry pożyczki
 1. wartość jednej Pożyczki wynosi od 1.000.000,00 zł do 10.000.000,00 zł,
 2. łączna maksymalna wartość Pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 10.000.000,00 zł  z zastrzeżeniem, że udzielenie kolejnej Pożyczki zależne jest od rozliczenia uruchomionych już środków,
 3. pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Fundusz, opisanych w § 4 Regulaminu,
 4. maksymalny okres obowiązywania umowy Pożyczki nie może być dłuższy niż 20 lat, licząc od daty zawarcia umowy Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach Fundusz może zaproponować skrócenie ww. okresu, jednak nie więcej niż o 5 lat,
 5. karencja w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić maksymalnie do jednego roku po zakończeniu realizacji inwestycji,

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu Pożyczka może stanowić do 100% kosztów kwalifikowalnych w schemacie bez pomocy publicznej oraz do 75% kosztów kwalifikowalnych w schemacie pomocy publicznej;Katalog kosztów kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
Pomoc publiczna W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są w formie:

 1. pomocy de minimis – na podstawie Rozporządzenia de minimis;
 2. niestanowiącej pomocy publicznej.
Dokumenty do pobrania – Regulamin Pożyczki energetycznej z załącznikami- Wniosek o pożyczkę energetyczną z załącznikami- Instrukcja do wniosku o pożyczkę energetyczną- Wzór umowy pożyczki energetycznej- Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczki energetycznej – katalog kosztów kwalifikowanych

– Załącznik Nr 1 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Lista załączników

– Załącznik Nr 4 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Formularz dot. podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość

– Załącznik Nr 4b do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Formularz badania sytuacji ekonomicznej

– Załącznik Nr 9 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Model finansowy

– Załącznik Nr 10 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Ocena finansowo-ekonomiczna JST

– Załącznik Nr 15 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

– Załącznik Nr 16 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Oświadczenie de minimis

 

Dokumenty - dostępne również na stronie MAE

Więcej »

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie