A A A

Zamówienia

31 Sty 2020

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badania sprawozdań finansowych

W wyniku dokonanej przez zamawiającego oceny ofert wyłoniono firmę E-ACCOUNTING.PL Sp.. z o.o. z siedzibą w (03-141) Warszawie przy ul. Stanisława Barei 3/76, której ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Więcej »

18 Gru 2019

Zaproszenie do składania ofert na badania sprawozdań finansowych Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2019 i 2020

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (dalej „Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020. Oferta powinna zawierać:

Zobowiązanie oferenta do przeprowadzenia badania:
– za rok 2019 w dniach od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.,
– za rok 2018 w dniach od 1 kwietnia do 13 maja 2021 r.,
przy czym w ostatnim dniu ww. terminów powinien być dostarczony Spółce raport końcowy z badania.

Wykaz dokumentów (i ich formę, tj. np. wydruki, dostęp elektroniczny), które Spółka będzie zobowiązana przygotować do badania.
Cenę za usługę badania sprawozdania finansowego.
Informację, że oferent specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych.
Informację o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych i audycie projektów unijnych.
Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w okresie pięciu lat wstecz od dnia złożenia oferty (wraz z referencjami tych podmiotów).
Informację o okresie prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych.
Informację, czy oferent wykonywał dotychczas badanie sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli tak, to za jaki okres.
Oferty zawierające powyższe informacje i oświadczenia należy składać do 31 grudnia 2019 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia oferty do siedziby Spółki.
Kryteria oceny i wyboru biegłego rewidenta
Do oceny stosuje się następujące kryteria:

– łączna cena za wykonanie badania sprawozdania finansowego (punktacja 1-4 pkt),
– doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o podobnym profilu działalności (pkt 1-3),

Wybór biegłego rewidenta następuje poprzez uzyskanie przez jednego z oferentów największej liczby punktów wynikającej z ocen opisanych powyżej.

Więcej »

30 Lis 2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badania sprawozdań finansowych

W wyniku dokonanej przez zamawiającego oceny ofert wyłoniono firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w (03-982) Warszawie przy ul. B. Komorowskiego 56C lok. 91, której ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Więcej »

01 Lis 2017

Zaproszenie do składania ofert na badania sprawozdań finansowych Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017 i 2018

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (dalej „Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018. Oferta powinna zawierać:

 1. Zobowiązanie oferenta do przeprowadzenia badania:
  • – za rok 2017 w dniach od 1 kwietnia do 11 maja 2018 r.,
  • – za rok 2018 w dniach od 1 kwietnia do 10 maja 2019 r.,

  przy czym w ostatnim dniu ww. terminów powinien być dostarczony Spółce raport końcowy z badania.

 2. Wykaz dokumentów (i ich formę, tj. np. wydruki, dostęp elektroniczny), które Spółka będzie zobowiązana przygotować do badania.
 3. Cenę za usługę badania sprawozdania finansowego.
 4. Informację, że oferent specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych.
 5. Informację o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych i audycie projektów unijnych.
 6. Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w okresie pięciu lat wstecz od dnia złożenia oferty (wraz z referencjami tych podmiotów).
 7. Informację o okresie prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych.
 8. Informację, czy oferent wykonywał dotychczas badanie sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli tak, to za jaki okres.

Oferty zawierające powyższe informacje i oświadczenia należy składać do 17 listopada 2017 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia oferty do siedziby Spółki.

Więcej »

31 Paź 2017

Unieważnienie postępowania na badanie sprawozdania finansowego Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017

Informujemy, że unieważniamy postępowanie na badanie sprawozdania finansowego Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017.

Niezwłocznie zostanie przeprowadzone nowe postępowanie w tym zakresie dotyczące lat 2017 i 2018.

Więcej »

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie