A A A

Wniosek on-line

Zaledwie 3 kroki, żeby starać się o pożyczkę bez wychodzenia z domu:

Pobierz następujące dokumenty

  • wniosek o pożyczkę
  • informację o przedsięwzięciu
  • tabele finansowe
Pobierz dokumenty »

Wypełnij dokumenty, zapisz na komputerze i wczytaj pliki poniżej:

Wczytaj plik...
Wczytaj plik...
Wczytaj plik...

Wyślij
wniosek

Po wysłaniu wniosku
nasz konsultant
skontaktuje sie z Tobą

Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-626), przy al. Niepodległości 58. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mazowieckim Regionalnym Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-626), przy al. Niepodległości 58 jest Pani Anna Walosińska, e-mail: iod.mrfp@dpag.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się również przez adres korespondencyjny: DPAG sp. z o.o., ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. w celu zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje.
Dane osobowe będą przetwarzane:
• dla celów realizacji umowy w czasie jej trwania,
• dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
• dla celów udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje.
Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
• żądania przeniesienia danych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane
na podstawie umowy lub zgody,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania brak jest możliwości zawarcia umowy. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, a także udostępnione zgodnie Umową Operacyjną nr 2/RPMA/11017/2018/V/DIF/096 Instrument Finansowy – Pożyczka mała (dalej „Umowa”), zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a MRFP Sp. z o. o. oraz przepisami prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń lub zgodnie
z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym.

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie