A A A

Pytania i odpowiedzi

Kto może starać się o pożyczkę?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego, którzy zatrudniają poniżej 250 osób i których roczne obroty są niższe niż 50 milionów Euro. O pożyczkę mogą także starać się osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – w momencie podpisywania umowy pożyczki takie osoby muszą mieć już zarejestrowaną działalność.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Wyłącznie na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, jej prowadzeniem lub rozwojem.

Na jakich warunkach udzielane są pożyczki?

To zależy od konkretnej sytuacji. Generalnie udzielamy pożyczek do 500 tysięcy złotych z okresem spłaty do 5 lat. Dla podmiotów działających do roku maksymalna wartość pożyczki wynosi 120 tysięcy złotych. Pełną ofertę można znaleźć w ofercie.

Dlaczego te pożyczki są tak tanie?

Ponieważ działamy dla dobra publicznego, nie dla zysku. Poza tym pieniądze na pożyczki aktywnie pozyskujemy z programów unijnych, rządowych i samorządowych. Dzięki temu nasza oferta może być tańsza.

Co zrobić, żeby otrzymać pożyczkę?

Należy wypełnić dokumenty (patrz zakładka dokumenty do pobrania) i przesłać nam przez internet (patrz zakładka wniosek online) lub złożyć osobiście (patrz zakładka kontakt).

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

Do 30 dni od momentu złożenia kompletnego i poprawnej dokumentacji.

Jakie dokumenty będę musiał złożyć w trakcie rozpatrywania mojego wniosku?

W trakcie rozpatrywania wniosku o pożyczkę będziemy prosili o dodatkowe dokumenty. Ich liczba i rodzaj zależą od wielkości pożyczki, rodzaju zabezpieczeń, czy formy działalności gospodarczej. Ponieważ środki finansowe na pożyczki pozyskujemy z projektów unijnych, musimy bardzo starannie przestrzegać wymogów dokumentacyjnych.

Poniżej znajduje się lista dokumentów, o które możemy poprosić. Oczywiście – w zależności od przedsięwzięcia – poprosimy tylko o niektóre z nich. Dokumenty, które należy dostarczyć, wskaże opiekun klienta w zależności od wniosku klienta.

 • Wniosek i formularze: wniosek o pożyczkę, informacja o przedsięwzięciu, biznes plan, oświadczenie majątkowe, formularz – księgowość pełna, formularz – księgowość uproszczona, upoważnienie do aplikacji InfoMonitor (przedsiębiorca), upoważnienie do aplikacji InfoMonitor (konsument), oświadczenie klienta – warunki projektu,
 • Dokumenty rejestrowe firmy: zaświadczenie NIP i REGON, potwierdzenie rejestracji w CEIDG, aktualny KRS, umowa spółki cywilnej, statut spółki z o. o., uchwała o zaciąganiu zobowiązań, zezwolenia i koncesje,
 • Dokumenty finansowe firmy: zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US, rozliczenie miesięczne lub kwartalne VAT, rozliczenie roczne CIT lub PIT, sprawozdanie finansowe, książka przychodów i rozchodów, decyzja US w sprawie ustalenia stawki karty podatkowej, zaświadczenie o ryczałcie, ewidencja przychodów,
 • Dokumenty dodatkowe: umowa firmowego rachunku bankowego, umowa najmu lub akt własności lokalu, opinia bankowa o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i leasingach, raport BIK, dowody osobiste wnioskodawcy i współmałżonka, dokument potwierdzający rozdzielność majątkową, opłata za rozpatrzenie wniosku,
 • Dokumenty związane z zabezpieczeniem
  • Poręczenie cywilne: zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, oświadczenie majątkowe poręczyciela, opinia o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, raport BIK, dokument potwierdzający rozdzielność majątkową, dowody osobiste poręczyciela i współmałżonka, upoważnienie do aplikacji InfoMonitor (konsument),
  • Hipoteka: aktualny odpis z księgi wieczystej, dokument potwierdzający własność nieruchomości, operat szacunkowy, oświadczenie współwłaścicieli, kopia dowodu osobistego właścicieli nieruchomości
  • Przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy: dokument potwierdzający własność rzeczy przewłaszczanej, ubezpieczenie rzeczy przewłaszczanej, kopia dowodu osobistego właścicieli rzeczy przewłaszczanej.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Skontaktuj się z nami!

 

Więcej