A A A

Projekty

Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw

Projekt „Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw” współfinansowany z EFRR w ramach Priorytetu I. Działanie 1.4. RPO WM.
Umowa podpisana 29 maja 2012 r.
Beneficjent: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.
Kwota dofinansowania: 5.250.000 zł (100% wartości projektu).
Termin zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r.
18 grudnia 2015 r. podpisano aneks do umowy określający zasady kontynuacji projektu (zasady strategii wyjścia) na 10 lat począwszy od 1 listopada 2015 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

logotypy_dol

dla rozwoju Mazowsza
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie