A A A

Projekty

Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Projekt „Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” współfinansowany z EFRR w ramach Priorytetu I. Działanie 1.4. RPO WM.
Umowa podpisana 24 listopada 2010 r.
Beneficjent: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.
Kwota dofinansowania: 20.000.000 zł (100% wartości projektu).
Termin zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r.
18 grudnia 2015 r. podpisano aneks do umowy określający zasady kontynuacji projektu (zasady strategii wyjścia) na 10 lat począwszy od 1 listopada 2015 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

logotypy_dol

dla rozwoju Mazowsza

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie