A A A

Pożyczki w ramach Jeremie2 – NA CO

Web

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na uruchomienie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach programu Jeremie2. Jest to program realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, oparty na odnawialnym mechanizmie finansowym. Oznacza to, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej. Jeremie2 jest uzupełnieniem dostępnej na rynku oferty dla przedsiębiorców.

Oprocentowanie:

Okres spłaty:

Karencja w spłacie kapitału:

Opłaty i prowizje:

Rodzaj pożyczki:

1,87 proc.

do 5 lat

do 6 miesięcy

BRAK

Pożyczka Mała

Środki powinny być spożytkowane na przedsięwzięcia inwestycyjne, które mają miejsce w województwie mazowieckim i prowadzą do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych dla firmy. Inwestycje powinny pozytywnie wpływać na rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie skali ich działalności, zasięgu oferty, zdobycie nowych rynków zbytu.

Cele związane są z takimi obszarami działań, w które warto, aby przedsiębiorstwo zainwestowało i dzięki temu mogło przyspieszyć swój rozwój, np.;

  • usługi i aplikacje TIK, w tym handel elektroniczny, e-biznes, sieciowe procesy biznesowe,
  • wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów MŚP,
  • kapitał obrotowy możliwy jest do sfinansowania jedynie gdy będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

 

 

 

jeremie2_dol

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie