A A A

Pożyczki w ramach Jeremie 2 – DLA KOGO

Web

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na uruchomienie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach programu Jeremie2. Jest to program realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, oparty na odnawialnym mechanizmie finansowym. Oznacza to, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej. Jeremie2 jest uzupełnieniem dostępnej na rynku oferty dla przedsiębiorców.

Oprocentowanie:

Okres spłaty:

Karencja w spłacie kapitału:

Opłaty i prowizje:

Rodzaj pożyczki:

1,87 proc.

do 5 lat

do 6 miesięcy

BRAK

Pożyczka Mała

Inicjatywa  Jeremie 2 skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli takich, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i mają roczny obrót w wysokości do 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

 

 

 

jeremie2_dol

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie