A
A
A

MASZ POMYSŁ NA BIZNES? MASZ NASZE WSPARCIE, POMOŻEMY CI ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

Pożyczki Mazowieckie – POMAGAMY OD LAT!
Pożyczka na założenie lub rozwój firmy 2

Pożyczka na założenie lub rozwój firmy 2

Kwota pożyczki:

do 600 000 zł

Okres spłaty:

do 31.10.2025 r.

Karencja w spłacie kapitału:

do 6 lub 9 miesięcy

Oprocentowanie od 8,22%

Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki


Pożyczka jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie Warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 „STRATEGIA WYJŚCIA”

Zabezpieczenie

Pożyczka zabezpieczona jest wekslem in blanco pożyczkobiorcy i dodatkowym wspólnie uzgodnionym zabezpieczeniem (np. poręczeniem, hipoteką, przewłaszczeniem ruchomości).

W ramach pożyczek oferowane są dwa projekty:

„Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw”, Umowa Nr RPMA.01.04.00-14-002/11.

w ramach którego oferowana jest Pożyczka RPO SW

Kwota pożyczki od 10 000 zł do 300 000 zł

Okres karencji do 9 miesięcy

oraz

„Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, Umowa Nr RPMA.01.04.00-14-002/09

w ramach którego oferowana jest Pożyczka RPO SW 1

Kwota pożyczki od 20 000 zł do 600 000 zł

Okres karencji do 6 miesięcy

Projekt jest finansowany w ramach ponownego wykorzystania środków Instrumentów Inżynierii Finansowej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, których dysponentem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami

Zapraszamy także do kontaktu poprzez poniższy formularz. Szczegółowe informacje na temat kontaktu znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

  Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o.

  al. Niepodległości 58
  02-626 Warszawa

  Czynne pn. – pt. 8:00 – 16:00

  Sekretariat

  • tel.: 721 343 343
  • tel.: 22 890 13 10
  • fax: 22 890 13 11
  • e-mail: sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl