A
A
A
Pożyczka Hipoteczna – Nabór Wniosków

Pożyczka Hipoteczna – Nabór Wniosków

Szanowni Klienci!

Miło nam poinformować, że do oferty Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego weszła właśnie Pożyczka Hipoteczna.

Pożyczka Hipoteczna skierowana jest dla mikro, małych i średnich firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego i szukają atrakcyjnego finansowania inwestycji w nieruchomości. Oprocentowanie pożyczki jest atrakcyjne i zaczyna się od 3,45%, warto nadmienić iż jest stałe w całym okresie spłaty. Z pomocą Pożyczki Hipotecznej sfinansujesz zakup, budowę lub remont nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej.

Środki z pożyczki możesz przeznaczyć na:

 • zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności)
 • przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej (budowa, inne roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie)
 • wydatków związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opłat z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, kosztów nadzoru, podatków.

Kwota pożyczki:

do 1 000 000 zł

wkład własny pożyczkobiorcy:

minimum 10%

Okres spłaty:

do 10 lat

Karencja w spłacie kapitału:

Do 12 miesięcy

Oprocentowanie od 4,62%

Nieruchomość musi znajdować się na terenie województwa mazowieckiego

Zachęcamy do składania wniosków.

Pobierz komplet dokumentów:

Pobierz komplet dokumentów do Pożyczki Hipotecznej

Dodatkowo w zależności od rodzaju ewidencji księgowej wypełnij odpowiedni formularz:Projekt jest finansowany w ramach ponownego wykorzystania środków Instrumentów Inżynierii Finansowej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, których dysponentem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami

Zapraszamy także do kontaktu poprzez poniższy formularz. Szczegółowe informacje na temat kontaktu znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

  Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o.

  al. Niepodległości 58
  02-626 Warszawa

  Czynne pn. – pt. 8:00 – 16:00

  Sekretariat

  • tel.: 721 343 343
  • tel.: 22 890 13 10
  • fax: 22 890 13 11
  • e-mail: sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl