A A A

Zamówienia

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badania sprawozdań finansowych

31 stycznia 2020

W wyniku dokonanej przez zamawiającego oceny ofert wyłoniono firmę E-ACCOUNTING.PL Sp.. z o.o. z siedzibą w (03-141) Warszawie przy ul. Stanisława Barei 3/76, której ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie