A A A

Zamówienia

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badania sprawozdań finansowych

30 listopada 2017

W wyniku dokonanej przez zamawiającego oceny ofert wyłoniono firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w (03-982) Warszawie przy ul. B. Komorowskiego 56C lok. 91, której ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie