A A A

Opłaty i prowizje

Aktualne stawki opłat (taryfa opłat):

 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki:
 • Dla pożyczek o wartości do 250 tysięcy złotych
  0 zł
 • Dla pożyczek o wartości powyżej 250 tysięcy złotych
  0 zł
 • Opłata za udzielenie pożyczki
  0 zł
 • Opłata za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki:
  0 zł
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków
  umowy pożyczki
  100 zł
Opłata za zmianę warunków umowy pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy
 • Opłata liczona od wartości należności z tytułu pożyczki
  pozostałej do spłaty na dany dzień
  do 0,5% wartości należności
 • Opłata za monit
  równowartość ceny przesyłki poleconej
  za potwierdzeniem odbioru pobieranej
  przez Pocztę Polską

Aktualne oprocentowanie pożyczek w skali roku:

 • w zależności od oceny wniosku
  od 2,47% do 8,37%

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie