A A A

Dane rejestrowe

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.

al. Niepodległości 58
02-626 Warszawa

NIP : 113-251-71-20
REGON : 015842500
Kapitał zakładowy: 20 000 000 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000224180

 

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie