A A A

Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 2/SW/2016

18 kwietnia 2016

Zapraszamy do składania ofert na rozbudowę systemu SOP o moduł do prowadzenia pożyczek faktoringowych.
Termin składania ofert do 27.04.2016 r. do godziny 15:00.
Na prośbę jednego z oferentów termin składania ofert został przedłużony do 4.05.2016 r. do godziny 15:00.

Wszystkie szczegóły dostępne są w poniższych załącznikach:

  1. zapytanie ofertowe 2-SW-2016
  2. zapytanie ofertowe 2-SW-2016 – formularz oferty

Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu:

Czy możemy prosić o przesłanie pełnej specyfikacji oraz opisu przedmiotu zamówienia, ewentualnie o podanie adresu internetowego gdzie byłaby dostępna taka dokumentacja?

Nie specyfikowaliśmy opisu przedmiotu zamówienia wychodząc z dwóch przesłanek: samo pojęcie (ten rodzaj pożyczki) jest dobrze zdefiniowane i dla podmiotów świadczących usługi dla banków powinno być zrozumiałe, a po drugie zakładamy, że tworzone oprogramowanie będzie realizowane w ramach kolejnych przybliżeń („agile”), w których będzie możliwość wspólnego doprecyzowania zakresu prac. Tym niemniej rozumiemy, że im więcej informacji Państwo mają, tym łatwiej podjąć Państwu decyzję o złożeniu oferty. Dlatego zamieszczam dwa dokumenty, które powinny lepiej opisać przedmiot zamówienia – jest to opis produktu i wstępny jego regulamin.

  1. karta produktu Pożyczka Faktoringowa
  2. Regulamin Pożyczki FaktoringowejW ogłoszeniu znaleźliśmy następującą informację:
„System SOP został stworzony przez podmiot pn. Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z 0.0. i jest wykorzystywany przez zamawiającego na zasadzie licencji.
Zamawiający ma też prawo do rozbudowy systemu we własnym zakresie.”
Poprosimy o doprecyzowanie czy:
a) Zamawiający posiada kody źródłowe systemu i kody te będą udostępnione Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia?
b) W jakich technologiach napisany jest System SOP?

Tak, mamy kody i mogą być one udostępnione,  Java EE.

Czy istnieje możliwość otrzymania na etapie przygotowywania oferty, dokumentacji użytkowej systemu SOP, który ma zostać rozbudowany?

Dokumentacji SOP nie będziemy teraz publikować, to już na etapie realizacji będziemy udostępniać konieczną dokumentację.

Jeżeli chodzi o kwestie czysto formalne, chciałem się upewnić, że:
– jedynym kryterium w tym postępowaniu jest ostateczna cena końcowa za realizację zlecenia
– nie ma żadnych dodatkowych warunków formalnych, jakie należy spełnić, aby móc złożyć ofertę

Jedynym kryterium jest cena. Nie stawiamy żadnych wymagań dotyczących doświadczenia, wdrożeń, kadry, itp.
Tak naprawdę ryzyko jest po stronie wykonawcy – muszą Państwo oszacować, czy podołacie dziedzinie problemowej (podmioty, które robiły podobne wdrożenie będą miały praktycznie gotowce) i czy dacie radę powiązać aplikację z istniejącym systemem (tu z kolei wykonawca pierwotnego systemu ma lepszą sytuację).

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie