A A A

Zamówienia

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego

21 października 2016

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone 18 sierpnia 2016 r. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 zostało złożonych dziesięć ofert. Wszystkie oferty spełniają warunki postępowania:

  1. Perfectum Audit Doradcy Finansowo- Księgowi sp. z o. o., 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98
  2. Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz, 90-361 Łódź, ul Piotrkowska 270 XIVp, lok. 1408
  3. Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” sp. z o. o. 90-248 Łódź, ul. POW Nr 29 m. 3
  4. KPW Audytor sp. z o. o., 90-350 Łódź, ul. Tynieckiego 25c/410
  5. Continuum Consulting Group Poland sp. z o. o. 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40
  6. Grupa Gumułka sp. z o. o. 01-031 Warszawa, al. Jana Pawła II 61/122
  7. Ewa Janiak Biegły Rewident 96-100 Skierniewice, ul. Ziołowa 32
  8. Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR sp. z o. o. 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
  9. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek, 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/435
  10. POL-TAX sp. z o. o., 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91

W wyniku dokonanej przez zamawiającego oceny ofert wyłoniono firmę POL-TAX sp. z o. o., której ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie