A A A

Zamówienia

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 2/SW/2016

06 maja 2016

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/SW/2016, ogłoszone w dniu 18 kwietnia 2016 r. na rozbudowę systemu SOP o moduł do prowadzenia pożyczek faktoringowych do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4 maja 2016 r., do godziny 15:00, zostały złożone cztery oferty. Wszystkie oferty spełniają warunki postępowania.

1. DiabetesLab Poland Przemysław Majewski (47 970 zł brutto)
2. NET PC Sp. z o.o. (86 100 zł brutto)
3. Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o. (27 675 zł brutto)
4. Vavatech Sp. z o.o. (41 820 zł brutto)

W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 5 maja 2016 r. analizy ofert wyłoniono firmę Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o., której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie